Δείκτες Στάθμης Δεξαμενών Άμεσης Ανάγνωσης

Δείκτες Στάθμης Δεξαμενών Άμεσης Ανάγνωσης
Ποσότητα:

Δείκτες στάθμης πίεσης σε συνδυασμό με διακόπτες υψηλής- χαμηλής στάθμης ή και απομακρυσμένης ένδειξης.

Όλοι οι Δείκτες μας Στάθμης που λειτουργούν με πλωτήρες έχουν μαγνητικά συζευγμένους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει διαδρομή υγρού μέσω του σώματος του μετρητή.

Δείκτες για στατικές και κινητές δεξαμενές, συμπεριλαμβανομένων Δεικτών για ανεφοδιαστικά αεροσκαφών.