Δοσομετρικές Αντλίες Εμβόλου και Διαφράγματος

Δοσομετρικές Αντλίες Εμβόλου και Διαφράγματος
Ποσότητα:

Οι Δοσομετρικές Αντλίες Εμβόλου και Διαφράγματος έχουν δημιουργηθεί για την ακριβή και ασφαλή επίλυση όλων των προβλημάτων δοσολογίας που εμφανίζονται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε:

  • διαχείριση υδατικών λυμμάτων
  • βιομηχανική επεξεργασία νερού
  • χημική βιομηχανία
  • φαρμακευτική βιομηχανία
  • συστήματα θέρμανσης

Οι Δοσομετρικές Αντλίες Εμβόλου και Διαφράγματος αποτελούνται ουσιαστικά από:

  • Μονάδα κινητήρα 
  • Μηχανική ρύθμιση χωρητικότητας
  • Συσκευές και Σετ Δοσολογίας
  • Βαλβίδες ασφαλείας
  • Πνευματικούς συσσωρευτές