Εξοπλισμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων

Εξοπλισμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Οι ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break-away) χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη φόρτωση και για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από την επελευθέρωση του προϊόντος. Οι ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break away) έχουν ένα προκαθορισμένο σημείο στο οποίο σπάνε τα δύο μέρη από τα οποία αποτελούνται και οι εσωτερικές βαλβίδες που διαθέτουν αυτόματο κλείσιμο θα κλείσουν θα κλείσουν .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Αγωγοί που είναι άκαμπτοι, μπορούν να κάνουν κάποιες κίνησεις με τη χρήση αρθρωτών συνδέσμων. Αυτό είναι απραίτητο όταν η χρήση ενός ελαστικού σωλήνα δεν είναι εφικτή. Οι αγωγοί διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους για τα ρευστά που διακινούνται και αποκτούν το πλεονέκτημα της περιστροφής 360 μοιρών σε όλα τα επίπεδα. Οι αρθρωτοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται εύκολος χειρισμός, .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Πρόσφατα ενισχύσαμε την οικογένειά μας κορυφαίων Ταχυσυνδέσμων API 4" - την πιο ολοκληρωμένη σειρά Ταχυσυνδέσμων API που διατίθενται στην αγορά σήμερα. Κάθε Ταχυσύνδεσμος API  ενσωματώνει μια σειρά από κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικά, τα οποία εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία και επίσης μια καθαρή, χωρίς διαρροή βάση φόρτωσης. Ο 4'' API  ταχυσ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ο ταχυσύνδεσμος ανάκτησης ατμών είναι ειδικά σχεδιασμένος για να επιτρέπει υψηλά ποσοστά μεταφοράς ατμών με απρόσκοπτη ροή από το βυτιοφόρο πίσω στο σταθμό φόρτωσης. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Ταχυσύνδεσμοι "Dry Disconnetc Couplings", αναφερόμενοι επίσης και ως "dry break couplings" και "dry break couplers", είναι σχεδιασμένοι για τη γρήγορη και χωρίς διαρροές σύνδεση και αποσύνδεση εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών. DDCouplings μπορούν να βρεθούν σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπως ο χειρισμός τοξικών χημικών ουσιών, αερίων, καυσίμων κ.λπ. για μετ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υδραυλικές -διαφραγματικές βαλβίδες ελέγχου φόρτωσης βυτιοφότων/ τραίνων: Βαλβίδα διακοπής τύπου Solenoid Βαλβίδες ελέγχου τύπου Solenoid/ Ανεπίστροφη/Θερμική ανακουφιστική Δύο σταδίων βαλβίδες προκαθορισμού ποσότητας με έλεγχο παροχής Βαλβίδα προκαθορισμού ποσότητας με χειρισμό από ηλεκτρονικό σύστημα Δύο σταδίων βαλβίδα προκαθορισμού ποσότητας Βαλβίδα ελέγχου πα.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι πτυσσόμενες σκάλες που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση της οροφής των βυτιοφόρων / τραίνων από τους σταθμούς φόρτωσης, όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες παρόμοιες εφαρμογές. Οι πτυσσόμενες σκάλες πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας και πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας.  .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τα καλάθια ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία του χειριστή από την πτώση από το όχημα κατά τη λειτουργία. Διαφοροποιούνται από τα καλάθια που έχουν τοποθετηθεί σταθερά στη σκουπαστή της αναδιπλούμενης σκάλας και ένα ξεχωριστό κινητό καλάθι ασφαλείας λειτουργεί ανεξάρτητα από την αναδιπλούμενη σκάλα. Το στάνταρτ είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Χαλύβδινο ή ανοξείδωτο χ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€