Αφρώδη Ξέστρα ("Γουρουνάκια")

Αφρώδη Ξέστρα ("Γουρουνάκια")
Ποσότητα:

Τα Αφρώδη Ξέστρα ή Αφρώδη Γουρουνάκια χρησιμοποιούνται σε αγωγούς για την απομάκρυνση υγρών, τον καθαρισμό, το στέγνωμα, το διαχωρισμό των προϊόντων. Είναι ιδανικά για όλους τους αγωγούς/σωληνογραμμές, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων συστημάτων σωληνώσεων με σφιχτές ακτίνες ή στροφές με καμπύλες και ορθές γωνίες και σωληνώσεις όπου υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις εσωτερικές διαμέτρους.