Ανακουφιστικές Βαλβίδες Προτύπου ΕΝ

Ανακουφιστικές Βαλβίδες Προτύπου ΕΝ
Ποσότητα:

Μία ανακουφιστική βαλβίδα είναι μία συσκευή ασφαλείας για την προστασία των υπό πίεση δοχείων ή του συστήματος κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος υπερπίεσης.

Βαλβίδα ασφαλείας με σπείρωμα που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN σύμφωνα με την οδηγία PED/CE, από υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέσιμο είτε σε σπειρώματα BSP ή NPT.