Κολλάρα Στεγανοποίησης

Κολλάρα Στεγανοποίησης
Ποσότητα:

Tα στεγανοποιητικά κολλάρα χρησιμοποιούνται όταν οι σωλήνες οδηγούνται μέσω τοίχων, τοιχοποιίας και επίγειων πλακών.

Σε περίπτωση διήθησης νερού, τα Κολλάρα Στεγανοποίησης προστατεύουν το κτίριο από τη διείσδυση της υγρασίας.

Τα Κολλάρα Στεγανοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σωλήνες από πλαστικό, χάλυβα, σκυρόδεμα, πηλό και χυτοσίδηρο.