Μεταλλικά Ξέστρα ("Γουρουνάκια")

Μεταλλικά Ξέστρα ("Γουρουνάκια")
Ποσότητα:

Τα Μεταλλικά Ξέστρα ή Γουρουνάκια έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις των αγωγών και είναι ένα λεπτομερές σχεδιασμένα και κατασκευασμένα προϊόν. 

Τα Μεταλλικά Ξέστρα ή Γουρουνάκια είναι κατασκευασμένα ώστα να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Διατίθενται ανταλλακτικά καθώς και ειδικά εξαρτήματα όπως είναι οι γραμμές φθοράς για να δείχνουν πότε πρέπει να αντικατασταθούν οι δίσκοι.