Οριζόντιες Φυγοκεντρικές Αντλίες ISO 5199

Οριζόντιες Φυγοκεντρικές Αντλίες ISO 5199
Ποσότητα:

Οι Οριζόντιες Φυγοκεντρικές Αντλίες ISO 5199 σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για διάφορες εφαρμογές όπως η χημική διεργασία, η μεταφορά καυστικών υλών, η εξόρυξη συμπυκνωμάτων και τα παραγόμενα υδάτινα φορτία. Τις Οριζόντιες Φυγοκεντρικές Αντλίες ISO 5199 τις βρίσκουμε συνήθως στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πετροχημικές εφαρμογές, όπως η μεταφορά καυσίμου. Οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για  εφαρμογές NPSH και με πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ATEX.