Βάνες τύπου Globe

Βάνες τύπου Globe
Ποσότητα:

Η βαλβίδα τύπου Globe χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ροής σε ένα αγωγό και αποτελείται από ένα κινητό δίσκο και μια σταθερή έδρα δακτυλίου σε ένα σφαιρικό σώμα. Ο κινητός δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τη διαδρομή της ροής ή μπορεί να την κλείσει τελείως.