Εξοπλισμός Δεξαμενών

Εξοπλισμός Δεξαμενών
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών με Καλώδιο Γείωσης Νέο
Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών με καλώδιο γείωσης για την αποφυγή του στατικού ηλεκτρισμού κατά τη μέτρηση όλων των πτητικών ή εύφλεκτων υγρών. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η Φλογοπαγίδα είναι μία συσκευή της οποίας η αποστολή είναι να επιτρέπει τη ροή αλλά ταυτόχρονα να προλαμβάνει τη μετάδοση της φλόγας.  Ορισμένοι τύποι φλογοπαγίδας είναι: φλογοπαγίδα τύπου Bi-directional, φλογοπαγίδα τύπου Deflagration, φλογαπαγίδα για τοποθέτηση κατά μήκους της σωλήνωσης τύπου Detonation. Υπάρχουν δύο είδη Φλογοπαγίδας τύπου Deflagration: Η Φλογοπαγίδα τύπου Def.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η Φλογοπαγίδα είναι μία συσκευή της οποίας η αποστολή είναι να επιτρέπει τη ροή αλλά ταυτόχρονα να προλαμβάνει τη μετάδοση της φλόγας.  Ορισμένοι τύποι φλογοπαγίδας είναι: Φλογοπαγίδα τύπου Bi-directional, Φλογοπαγίδα τύπου Deflagration, Φλογαπαγίδα για τοποθέτηση κατά μήκους της σωλήνωσης τύπου Detonation. Η Φλογαπαγίδα για τοποθέτηση κατά μήκους της σωλήνωσης τύπου Detonation προορίζε.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η πλωτή αναρρόφηση χρησιμοποιείαι εντός των δεξαμενών αποθήκευσης. Ο πλωτήρας και το στόμιο εξόδου του υγρού αιωρούνται στην επιφάνεια ανεξάρτητα από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη στάθμη του υγρού. Βρωμιά, τα ιχήματα, στερεά σωματίδια και τα αβρέα υγά παραμένουν στον πάτο της δεξαμενής διασφαλίζοντας τη σταθερή ποιότητα ανεξάρτητα από τη στάθμη του υγρού. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η βαλβίδα ελέγχου με πλωτήρα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ένα επιθυμητό επίπεδο σε μια δεξαμενή άνοιγοντας για την πλήρωση της δεξαμενής ότα το υγρό είναι κάτω από το υψηλότερο σημείο στάθμης και κλείνοντας ερμητικά, όταν η επιθυμητή στάθμη έχει επιτευχθεί.  Τέτοιες εφαρμογές συναντώνται σε συστήματα νερού-δημοτικά, αρδευτικά, βιομηχανικά και  πυροπροστασίας.  .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η υπερυψωμένη δεξαμενή, ο κατακόρυφος αγωγός ή η υδατοαποθήκη είναι ένα κοινό και σημαντικό στοιχείο που υπάρχει σε πολλά συστήματα διανομής νερού-δημοτικά, πυροπροστασίας, επορικά, στρατιωτικά και βιομηχανικά.  Η λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου στάθμης δεξαμενών είναι ακριβής, με αυτόματο έλεγχο στάθμης, χωρίς τη χρήση πλωτήρων ή αισθητήρων. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις αποθήκευ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η Ασφαλιστική Βαλβίδα Έκτακτης Ανάγκης/Ανθρωποθυρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η υπερπίεση στη δεξαμενή. Το κάλυμμα της ανθρωποθυρίδας έχει ένα δακτύλιο από τεφλόν. Το βάρος της ασφαλιστικής βαλβίδας είναι βαθμονομημένο έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει πριν το σημείο ανώτατης πίεσης σχεδιασμού της δεξαμενής. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται από 44 μέχρι 500 mm WG, αν και πιέσεις .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το Καπάκι Δειγματοληψίας χρησιμοποιείται για τη χειροκίνητη μέτρηση στάθμης ή τη βαθμονόμηση του αυτόματου συστήματος μέτρησης σταθμής δεξαμενής. Χρησιμοποιείται επίσης για να ληφθούν δείγματα υγρών από τις δεξαμενές καθώς και η θερμοκρασία για τη βαθμονόμηση. Το καπάκι δειγματοληψίας προσφέρεται σε δύο βασικούς τύπους: Βαρύτητας Πιέσεως .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Βαλβίδες Εκτόνωσης Πίεσης και Κενού - Αναπνευστικές Βαλβίδες - έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε δεξαμενές αποθήκευσης χαμηλής πίεσης, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής πλήρωση και εκκένωση, καθώς και για να αντισταθμιστεί η διαστολή ή συστολή των ατμών πάνω από τη στάθμη του υγρού, λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δύο διαφορετικές σειρές είναι διαθέσιμες: Μία με σώμα από αλο.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι δείκτες στάθμης δεξαμενών παρέχουν ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα μέτρησης για κάθε τύπο δεξαμενής πάνω από το έδαφος. Παρέχονται ως πλήρη, έτοιμα για εγκατάσταση κιτ και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών υλικών. Παρέχονται δύο διαφορετικά μοντέλα: Ένα μοντέλο κατάλληλο για μέγιστη πίεση 0.49 barg.  Το δεύτερο μοντέλο είναι κατάλληλο για ατμοσφαιρικές δεξαμενές αποθήκε.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Δείκτες στάθμης πίεσης σε συνδυασμό με διακόπτες υψηλής- χαμηλής στάθμης ή και απομακρυσμένης ένδειξης. Όλοι οι Δείκτες μας Στάθμης που λειτουργούν με πλωτήρες έχουν μαγνητικά συζευγμένους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει διαδρομή υγρού μέσω του σώματος του μετρητή. Δείκτες για στατικές και κινητές δεξαμενές, συμπεριλαμβανομένων Δεικτών για ανεφοδιαστικά αεροσκαφών. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€