Ακροφύσια Ανεφοδιασμού Καυσίμων Αεροσκαφών τύπου CCR & HIFR

Ακροφύσια Ανεφοδιασμού Καυσίμων Αεροσκαφών τύπου CCR & HIFR
Ποσότητα:

The Pressure Fueling Nozzles and Closed Circuit Refueling (CCR) Nozzles are designed to connect to vehicles, helicopters and ground units that have receptacles in accordance with U.S. Army drawing C13219E0479 or equivalent. The nozzles provide a “tight fill” capability and limit system pressure. A positive interlock system is included so the nozzle will not open unless connected and closes automatically when disconnected. They are lightweight, rugged, and meet manual handling standards.

The Pressure Fueling Nozzles are used for Helicopter In-Flight Refuelling (HIFR), and are designed to connect to helicopters and perform hot refuelling operations while hovering above US Naval and other ships. The nozzle will limit the pressure at the helicopter adapter to 45 psi (3.10 Bar) regardless of inlet pressure, and meets the latest US Navy requirements in accordance with the Aircraft Refueling NATAOPS Manual, NAVAIR 00-80T-109 and Helicopter Procedures for Air Capable Ships, NAVAIR 00-80T-122. 

The Closed Circuit Refueling (CCR) Nozzles are designed to connect to vehicles, helicopters and ground units. The nozzle will limit the pressure at the helicopter/vehicle adapter to 15 psi (1.03 Bar) regardless of inlet pressure, and meets the latest U.S. Army MIL-PRF-52747F requirements (supersedes MIL-N-53094). Arctic versions are also available.