Ανοξείδωτες Σφαιρικές Βάνες τύπου Ελατηρίου

Ανοξείδωτες Σφαιρικές Βάνες τύπου Ελατηρίου
Ποσότητα:
  • Σφαιρικές βάνες με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό
  • Σφαιρικές βάνες με σπείρωμα με θύρα L από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Σφαιρικές βάνες τύπου Deadman με  λαβή ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό
  • Σφαιρικές κωνικές βάνες και βάνες αντεπιστροφής με μαλακό βιδωτό έδρανο από ανοξείδωτο χάλυβα