Μεμβράνες Ελέγχου Καυσίμων

Μεμβράνες Ελέγχου Καυσίμων
Ποσότητα:

Μεμονωμένες μεμβράνες για ανίχνευση με χρώμα σωματιδιακής μόλυνσης, με 100 μεμβράνες και 100 τακάκια στήριξης.

Εγκεκριμένες για έλεγχο καυσίμων αεροσκαφών σύμφωνα με τις μεθόδους ASTM D2276 / IP216 D5452.