Εξοπλισμός Διακίνησης Αεροπορικού Καυσίμου

Εξοπλισμός Διακίνησης Αεροπορικού Καυσίμου
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Υπάρχουν διάφορα Συστήματα Έγχυσης Προσθέτων και οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σε ρυμουλκούμενα - trailers - για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών. Ρυμουλκούμενα συστήματα για παράδειγμα χρησιμοποιούνται συχνά για την τροφοδοσία καυσίμων αεροσκαφών και για φόρτωση καυσίμου σε γερανoγέφυρες. Πρόκειται για μια οικονομικά αποδοτική λύση για τοποθεσίες που διαθέτ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τα συστήματα αγκίστρωσης και μεταφοράς σωλήνων είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τον ασφαλή χειρισμό και την εγκατάσταση των συστημάτων εύκαμπτων σωλήνων, με βάση παράγοντες όπως οι επιτρεπόμενες ακτίνες κάμψης, η εφελκυστική φόρτιση, οι απαιτήσεις δυναμικής φόρτωσης και χειρισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε μεταφορείς, κυλίνδρους, σφιγκτήρες κ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τα συστήματα φιλτραρίσματος αεροπορικού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτελούν ένα φορητό, πλήρες σύστημα φιλτραρίσματος που μπορεί εύκολα να τεθεί σε λειτουργία με ελάχιστες συνδέσεις στην εγκατάσταση. Εξαιρετικά για τον χειρισμό οποιασδήποτε εφαρμογής φιλτραρίσματος. Κάθε σύστημα φιλτραρίσματος έχει ένα δοχείο προ-φίλτρο και ένα φιλτροδιαχωριστή για βέλτιστη απομάκρυνση νερού.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι κατακόρυφοι ή οριζόντιοι φιλτροδιαχωριστές είναι δοχεία δύο σταδίων που έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν τη βρωμιά και να διαχωρίζουν το νερό από τα καύσιμα στα διυλιστήρια, τις εγκαταστάσεις καυσίμων και στα οχήματα ανεφοδιασμού. Συνενώνουν και διαχωρίζουν τις σταγόνες νερού, το οποίο συλλέγεται στο φρεάτιο του δοχείου από όπου μπορεί να στραγγίσει. Στην πρώτη βαθμίδα, χρησιμοποιο.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Χειραντλίες με βελτιωμένη τεχνολογία, ασφάλεια, πρακτικότητα, μη ρυπογόνες και φιλικές προς το περιβάλλον, προς ικανοποίηση του πελάτη. Ένα ευρύ φάσμα χειραντλιών είναι διαθέσιμο για μεγάλη ποικιλία υγρών, μαζί με ένα εξίσου ευρύ βοηθητικό εξοπλισμό. Προμηθεύονται στο ΝΑΤΟ και συμμορφώνονται με το RINA (Ιταλικό Μητρώο Προτύπων Ναυτικού) και ως εκ τούτου το σύστημα ελέγχου ποιότη.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Στοιχεία φίλτρων για αεροπορικό καύσιμο πιστοποιημένα κατά API/IP, MIL-Προδιαγραφές, τελευταίες εκδόσεις: Coalescer: χρησιμοποιείται στο πρώτο στάδιο των φιλτροδιαχριστιών για να αφαιρέσει τα σωματίδια και να ενώσει τα σταγονίδια νερού σε μεγάλες σταγόνες. Separator: χρησιμοποιείται στο δεύτερο στάδιο των φιλτροδιαχωριστών για την απόκρουση των μεγάλων σταγόνων. CDF: προστασία α.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το VCA (Velcon Contaminant Analyzer) χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης λέιζερ ώστε να διασφαλίσετε ότι το καύσιμο που θα φορτωθεί σε εμπορικά αεροσκάφη είναι καθαρό και χωρίς υγρασία. Στην περίπτωση του βρώμικου ή με υγρασία καυσίμου (ή και τα δύο), το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα τελικό στάδιο ελέγχου ποιότητας κατάντη του τελευταίου φιλτραρίσματος, διακόπτονας τον ανεφοδιασμό και ειδοπ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το Τεστ ανίχνευσης νερού στο καύσιμο (Hydrokit) είναι σχεδιασμένο για περιοδικό έλεγχο του ελεύθερου νερού, το οποίο απομακρύνεται σε επίπεδα ppm με τη σωστή λειτουργία του φιλτροδιαχωριστή ή του φίλτρου τύπου monitor. Το δείγμα συνήθως παίρνεται από την έξοδο του φίλτρου αλλά μπορεί να παρθεί και από άλλα σημεία του συστήματος διανομής καυσίμων......
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Hydrant Couplers fully meet the operational and test requirements of the API/ EI1584 specification (3rd edition) for 4” hydrant system components, and all are fitted with a collar lock. They are available in a basic 90 degree swivel configuration, fitted with an air set pressure control/ deadman valve or fitted with an electrically controlled pressure control/deadman valve which is suitab.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι ταχυσύνδεσμοι "Dry Aviation Couplings" είναι σχεδιασμένοι για χρήση σε συστήματα ανεφοδιασμού καυσίμων στην πολιτική και στρατιωτική αεροπορία, με μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar (150 psi). Αυτός ο ταχυσύνδεσμος δεν είναι κατασκευασμένος για φόρτωση καυσίμων σε αεροσκάφη. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: ISO 45/ MS24484/ NATO STANAG 3105/British Aerospace 2C14......
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Μετρητές Στάθμης Ανεφοδιαστικών Αεροσκαφών είναι σχεδιασμένοι για απευθείας τοποθέτηση στη δεξαμενή του ανεφοδιαστικού, προσφέροντας συνεχή παρακολούθηση της στάθμης του καυσίμου που βρίσκεται σε αυτή. Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις για καύσιμα αεροσκαφών, νερό, απόβλητα τουαλέτας, χημικές ουσίες και άσφαλτο/πίσσα. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι πνευματικοί αισθητήρες υπερπλήρωσης βασίζονται στην αρχή του πλωτήρα. Όταν η δεξαμενή είναι πλήρης, ο αισθητήρας κλείνει τη βαλβίδα του πυθμένα. Ένας άλλος τύπος είναι ο πνευματικός αισθητήρας υπερπλήρωσης με λειτουργία ελέγχου αέρα. Αυτοί οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται στα ανεφοδιαστικά αεροσκαφών.  .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η βαλβίδα ελέγχου φόρτωσης αεροσκαφών είναι ειδικά σχεδιασμένη για ανεφοδιασμό αεροσκαφών.Χρησιμοποιείτε σε αεροδρόμια με σύστημα hydrant. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η βαλβίδα ελέγχου φιλτροδιαχωριστών περιορίζει ή διακόπτει τη ροή του καυσίμου σε περίπτωση υψηλών επιπέδων του νερού, κλείνει όταν η διαφορική πίεση περάσει το προκαθορισμένο σημείο και κλείνει ώστε να αποτρέψει την αντίστροφη ροή......
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Το ακροφύσιο ανεφοδιασμού ελικόπτερου με αυτόματο σύστημα είχε αρχικά αναπτυχθεί για στρατιωτικές εφαρμογές. Αυτό το ακροφύσιο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να παραδοθεί κατά λάθος καύσιμο στην εισαγωγή αέρα του κινητήρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού καυσίμου στην διάρκεια επειγόντος ανεφοδιασμού με τις μηχανές σε λειτουργία,  π.χ. κατά τη διάρκεια μάχης ό.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ανέμες γείωσης Δοχεία δειγματοληψίας Διακόπτες deadman Χειραντλίες Συστήματα προστασίας από υπερχείλιση Σφαιρικές βαλβίδες με αυτόματη επαναφορά χειρολαβής Διαφορικά μανόμετρα/Μανόμετρα Απαερωτές Ανέμες ελαστικών σωλήνων Δειγματολήπτες κλειστού κυκλώματος  .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€