Πνευματικοί Αισθητήρες Υπερπλήρωσης

Πνευματικοί Αισθητήρες Υπερπλήρωσης
Ποσότητα:

Οι πνευματικοί αισθητήρες υπερπλήρωσης βασίζονται στην αρχή του πλωτήρα. Όταν η δεξαμενή είναι πλήρης, ο αισθητήρας κλείνει τη βαλβίδα του πυθμένα.

Ένας άλλος τύπος είναι ο πνευματικός αισθητήρας υπερπλήρωσης με λειτουργία ελέγχου αέρα. Αυτοί οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται στα ανεφοδιαστικά αεροσκαφών.