Βαλβίδες Ελέγχου Διαφορικής Πίεσης

Βαλβίδες Ελέγχου Διαφορικής Πίεσης
Ποσότητα:

Η Βαλβίδα Ελέγχου Διαφορικής Πίεσης έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή έλεγχο της διαφοράς πίεσης μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων. Σε ορισμένα συστήματα αυτό σημαίνει ότι η βαλβίδα παραμένει κλειστή μέχρις ότου η διαφορά πίεσης απαιτήσει το άνοιγμά της.

Είναι βαλβίδα που χειρίζεται με πιλότο και ελέγχει την πίεση με ακρίβεια και συνέπεια στην επιθυμητή ρύθμιση.