Υδραυλικές Βαλβίδες Ελέγχου Παροχής

Υδραυλικές Βαλβίδες Ελέγχου Παροχής
Ποσότητα:

Η Υδραυλική Βαλβίδα Ελέγχου Παροχής είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει ή να περιορίζει τη ροή σε μία προκαθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της πίεσης ανάντη και κατάντη.

Χαρακτηριστικά

  • Aυτόνομη, συμπεριλαμβανομένης της πλάκας στομίου ανίχνευσης διαφορικής πίεσης και του πιλότου
  • Ο ρυθμός ροής ρυθμίζεται στο πεδίο (μέσα στο εύρος των οπών του στομίου)
  • Εξαιρετικά ευαίσθητος πιλότος διαφορικής πίεσης, ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές ελέγχου "ρυθμού παροχής"
  • Λειτουργεί εξίσου καλά με όλους τους τύπους καθαρών, μη διαβρωτικών υγρών