Βαλβίδες Ελέγχου με Πλωτήρα

Βαλβίδες Ελέγχου με Πλωτήρα
Ποσότητα:

Η βαλβίδα ελέγχου με πλωτήρα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ένα επιθυμητό επίπεδο σε μια δεξαμενή άνοιγοντας για την πλήρωση της δεξαμενής ότα το υγρό είναι κάτω από το υψηλότερο σημείο στάθμης και κλείνοντας ερμητικά, όταν η επιθυμητή στάθμη έχει επιτευχθεί. 

Τέτοιες εφαρμογές συναντώνται σε συστήματα νερού-δημοτικά, αρδευτικά, βιομηχανικά και  πυροπροστασίας.