Βαλβίδες Ελέγχου Μείωσης Πίεσης & Ρυθμιστικές Βαλβίδες Ελέγχου

Βαλβίδες Ελέγχου Μείωσης Πίεσης & Ρυθμιστικές Βαλβίδες Ελέγχου
Ποσότητα:

Οι Βαλβίδες Ελέγχου Μείωσης Πίεσης και οι Ρυθμιστικές Βαλβίδες Ελέγχου έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: οπουδήποτε πρέπει να μειωθεί η πίεση σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και το άναντες σύστημα να προστατεύεται από χαμηλή πίεση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ουρανοξύστες και εμπορικά κτίρια, συστήματα αντλιών, ο περιφερειακός έλεγχος της πίεσης σε δημοτικά και βιομηχανικά δίκτυα νερού και αρδευτικά συστήματα.

Χαρακτηριστικά

  • Μείωση υψηλής εισερχόμενης πίεσης σε χαμηλότερη πίεση στην έξοδο 
  • Σταθερή πίεση εξόδου σε μεγάλο εύρος ροής
  • Αποτροπή  πτώσης της ανάντους πίεσης κάτω από ένα προκαθορισμένο ελάχιστο όριο
  • Κεντρική βαλβίδα που λειτουργεί με πιλότο και δεν υπόκειται σε μείωση πίεσης
  • Η πίεση εξόδου ρυθμίζεται με μία μόνο βίδα
  • Μπορούν να συντηρηθούν χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή τους από τη γραμμή
  • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανοίγματος /απόκρισης
  • Εργοστασιακά ελεγμένες και δυνατότητα ρύθμισης εκ των προτέρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη