Βαλβίδες Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών

Βαλβίδες Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών
Ποσότητα:

Η υπερυψωμένη δεξαμενή, ο κατακόρυφος αγωγός ή η υδατοαποθήκη είναι ένα κοινό και σημαντικό στοιχείο που υπάρχει σε πολλά συστήματα διανομής νερού-δημοτικά, πυροπροστασίας, επορικά, στρατιωτικά και βιομηχανικά. 

Η λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου στάθμης δεξαμενών είναι ακριβής, με αυτόματο έλεγχο στάθμης, χωρίς τη χρήση πλωτήρων ή αισθητήρων. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ύψους έως και 70 μέτρων, διατηρώντας το επίπεδο του υγρού εντός του προκαθορισμένου σημείου ρύθμισης.

Αυτή η βαλβίδα προσφέρεται σε δύο βασικούς τύπους: 

  • Ο τύπος με μονόδρομη ροή χρησιμοποιείται μόνο για την πλήρωση της δεξαμενής
  • Ο άλλος τύπος επιτρέπει τη ροή τόσο μέσα όσο και έξω από τη δεξαμενή