Υδραυλικές Βαλβίδες Πρόληψης Υδραυλικού Πλήγματος

Υδραυλικές Βαλβίδες Πρόληψης Υδραυλικού Πλήγματος
Ποσότητα:

Η Βαλβίδα Πρόληψης Υδραυλικού Πλήγματος έχει σχεδιαστεί για να εγκαθίσταται σε μία γραμμή παράκαμψης και παρέχει προστασία από επιζήμια υδραυλικά πλήγματα που μπορεί να συμβούν σε συστήματα άντλησης, όταν η αντλία ξαφνικά σταματήσει.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές ανακουφιστικές βαλβίδες, οι οποίες ανοίγουν μόνο όταν ένα μεγάλο κύμα πίεσης χτυπήσει, η Βαλβίδα Πρόληψης Υδραυλικού Πλήγματος αντιλαμβάνεται τον πρόδρομο του υψηλού κύματος πίεσης (διακοπή ρεύματος αντλίας ή κύμα χαμηλής πίεσης) και ανοίγει εν αναμονή του επανερχόμενου υψηλού κύματος πίεσης που ακολουθεί. Με το άνοιγμα, η βαλβίδα αποτρέπει τη συσσώρευση πίεσης πριν συμβεί.