Εύκαμπτοι Σωλήνες Φόρτωσης σε Προβλήτες

Εύκαμπτοι Σωλήνες Φόρτωσης σε Προβλήτες
Ποσότητα:
Ολοκληρωμένη σειρά εύκαμπτων σωλήνων για χερσαίες εφαρμογές και εφαρμογές σε προβλήτες, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008. Η γκάμα των εύκαμπτων σωλήνων φόρτωσης σε προβλήτες προσφέρει μια ευρεία επιλογή εύκαμπτων σωλήνων φόρτωσης ή μεταφοράς προϊόντων, που έχουν βάση το πετρέλαιο, μεταξύ πλοίων και προβλήτας. Οι εύκαμπτοι σωλήνες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να παρέχουν μέγιστη αξιοπιστία, με ελάχιστη συντήρηση, για πολλά χρόνια λειτουργίας. Το πρότυπο σχεδιασμού υπερβαίνει τις απαιτήσεις BS EN 1765 που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων σωλήνων αναρρόφησης και εκφόρτωσης πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου και άλλων προϊόντων με βάση το πετρέλαιο.
 
Σωλήνες Προβλήτας
Πλήρης σειρά εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και εκκένωσης σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1765. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες προορίζονται για τη μεταφορά ευρέος φάσματος ακατέργαστων προϊόντων και προϊόντων διύλησης πετρελαίου και πετροχημικών.
 
Σωλήνες Μεταφοράς Υγραερίου (LPG)
Ειδικός σχεδιασμός για τη μεταφορά υγραερίου χαμηλής θερμοκρασίας, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1762.