Εξοπλισμός Ναυτιλίας

Εξοπλισμός Ναυτιλίας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Οι εσωτερικές βαλβίδες των ταχυσυνδέσμων “Cryogenic Breakaway Coupling” κλείνουν αμέσως τη ροή και στα δύο μισά του ταχυσυνδέσμου και έτσι αποτρέπουν τα ατυχήματα και την ανεπιθύμητη διαρροή του προϊόντος. Εγκαθίστανται σε σταθερά σημεία όπως manifolds, αγωγούς σωληνώσεων και depots ή σε εύκαμπτους σωλήνες. Πλεονεκτήματα Παθητική ασφάλεια από καταστάσεις όπου ένας εύκαμπτος σω.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ο ταχυσύνδεσμος “Dry Gas Coupling” έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή και γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων και των βραχιόνων φόρτωσης σε βυτιοφόρα, δεξαμενές τραίνων και δοχεία δεξαμενών, ώστε να μην υπάρχει διαρροή. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια στη διαδικασία φόρτωσης επικίνδυνων υγρών.  Κατάλληλος για το χειρισμό μιας σειράς εφαρμογών LPG - Προπάνιο και Βουτάνιο,.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Χειραντλίες με βελτιωμένη τεχνολογία, ασφάλεια, πρακτικότητα, μη ρυπογόνες και φιλικές προς το περιβάλλον, προς ικανοποίηση του πελάτη. Ένα ευρύ φάσμα χειραντλιών είναι διαθέσιμο για μεγάλη ποικιλία υγρών, μαζί με ένα εξίσου ευρύ βοηθητικό εξοπλισμό. Προμηθεύονται στο ΝΑΤΟ και συμμορφώνονται με το RINA (Ιταλικό Μητρώο Προτύπων Ναυτικού) και ως εκ τούτου το σύστημα ελέγχου ποιότη.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι βραχίονες φόρτωσης πλοίων "Marine Loading Arms" έχουν σχεδιαστεί για να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν σχεδόν όλα τα υγρά και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο προϊόν από φορτηγίδες ποταμού, τα πλοία και τα ποντοπόρα σούπερ τάνκερ. Αυτή η τεχνολογία παρέχει σταθερότητα και δύναμη για αυτό το απαιτητικό έργο. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υποθαλάσσιοι ελαστικοί σωλήνες σύμφωνα με τα πρότυπα OCIMF για όλους τους τύπους των αγκυροβολίων ανοικτής θαλάσσης φόρτωσης υγρών. Βοηθητικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα πρότυπα OCIMF όπβς βαλβίδες πεταλούδας, Camlock σύνδεσμοι, τυφλές φλάντζες, αλυσίδες κτλ......
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break-away) χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη φόρτωση και για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από την επελευθέρωση του προϊόντος. Οι ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break away) έχουν ένα προκαθορισμένο σημείο στο οποίο σπάνε τα δύο μέρη από τα οποία αποτελούνται και οι εσωτερικές βαλβίδες που διαθέτουν αυτόματο κλείσιμο θα κλείσουν θα κλείσουν .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υποθαλάσσιοι ελαστικοί σωλήνες σύμφωνα με τα πρότυπα OCIMF για όλους τους τύπους των αγκυροβολίων, ανοικτής θαλάσσης, φόρτωσης υγρών. Βοηθητικός εξοπλισμός σύμφωνα με τα πρότυπα OCIMF όπως βαλβίδες πεταλούδας, σύνδεσμοι τύπου Camlock, τυφλές φλάντζες, αλυσίδες κτλ. .....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Οι Ταχυσύνδεσμοι "Dry Disconnetc Couplings", αναφερόμενοι επίσης και ως "dry break couplings" και "dry break couplers", είναι σχεδιασμένοι για τη γρήγορη και χωρίς διαρροές σύνδεση και αποσύνδεση εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών. DDCouplings μπορούν να βρεθούν σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπως ο χειρισμός τοξικών χημικών ουσιών, αερίων, καυσίμων κ.λπ. για μετ.....
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€