Μανόμετρα

Νέο Μανόμετρα
Ποσότητα:

Σειρά μανομέτρων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•  Όλα τα συστήματα μέτρησης SS
•  Θήκη υποδοχής, απευθείας συγκολλημένη
•  Πλήρωση ξηρού / υγρού
•  Σήμανση CE

Kατάλληλα για:
•  Υγρά και αέρια μέσα
•  Διαβρωτικά περιβάλλοντα
•  Εφαρμογές πετρελαίου και αερίου
•  Χημική και πετροχημική βιομηχανία
•  Τρόφιμα & Ποτά
•  Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας