Μανόμετρα Διαφορικής Πίεσης για φίλτρα αεροπορικού καυσίμου

Μανόμετρα Διαφορικής Πίεσης για φίλτρα αεροπορικού καυσίμου
Ποσότητα:

Τα μανόμετρα άμεσης ανάγνωσης χρησιμοποιούν μια πολύ απλή μέθοδο μέτρησης. Το έμβολο περιέχεται σε γυάλινο σωλήνα με ένα ελατήριο κάτω από αυτό. Η υψηλή πίεση από την είσοδο του φίλτρου τροφοδοτείται στην κορυφή του σωλήνα και η χαμηλή πίεση από την έξοδο φίλτρου τροφοδοτείται στον πυθμένα του σωλήνα. Η διαφορική πίεση διαβάζεται απευθείας από τη θέση της κορυφής του εμβόλου ως προς την κλίμακα.

Λόγω του απλού σχεδιασμού του, η βαθμονόμηση του μετρητή δεν επηρεάζεται από τις υπερτάσεις πίεσης. Μπορεί εύκολα να ελεγχθεί για ελεύθερη μετακίνηση και μηδενικό σφάλμα εφαρμόζοντας μια απλή βαλβίδα 3 θυρών στην πλευρά χαμηλής πίεσης του μανόμετρου, η οποία διοχετεύεται πίσω σε ένα ντεπόζιτο όπως η δεξαμενή του οχήματος. Το μανόμετρο έχει ένα φίλτρο 10 μικρών, το οποίο εξασφαλίζει ότι η βρωμιά από τη σύνδεση υψηλής πίεσης δεν εισέρχεται στον κύλινδρο και μια ασπίδα υπεριώδους φωτός για την αποφυγή σχηματισμού αποθέσεων οξειδίου του μολύβδου όταν χρησιμοποιείται με βενζίνη αεροσκαφών (Avgas).

Ο σχεδιασμός έχει βελτιωθεί με την εισαγωγή ενός ενιαίου διακόπτη (push button) για δοκιμή ελεύθερης κίνησης/ βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης. Αυτό εμποδίζει τη δημιουργία δυνητικά ζημιογόνων θερμικών πιέσεων και επιτρέπει στο μανόμετρο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις δοκιμών ελεύθερης κίνησης του API1581.