Βαλβίδες Κατακλυσμού (Deluge)

Βαλβίδες Κατακλυσμού (Deluge)
Ποσότητα:

Η βαλβίδα κατακλυσμού (Deluge) ανοίγει αυτόματα ώστε να επιτρέψει την είσοδο του νερού μέσα από την κύρια σωλήνωση όταν η πίεση παροχής πεπιεσμένου αέρα αφαιρείται ή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ενεργοποιείται.

Χαρακτηριστικά

  • Ανοίγει γρήγορα όταν αφαιρεθεί η πίεση πνευματικής παροχής
  • Χειροκίνητη παράκαμψη για να ανοίξει η βαλβίδα ανεξάρτητα από την θέση του πνευματικού πιλότου
  • Οπτική ένδειξη για την θέση της βαλβίδας
  • Μεγάλη θύρα αποστράγγισης παροχής για την αποστράγγιση των σωληνώσεων της πλευράς εισόδου
  • Η βασική βαλβίδα χειρίζεται με πιλότο
  • Δεν απαιτούνται προσαρμογές
  • Έχει ελεγχθεί εργοστασιακά
  • Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση σε όλα τα μεγέθη
  • Φλάντζα ANSI Class 150 ή Class 300
  • Μεγάλο φάσμα διαθέσιμων υλικών