Βαλβίδες ελέγχου αναρρόφησης αντλίας

Βαλβίδες ελέγχου αναρρόφησης αντλίας
Ποσότητα:
Η βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης αντλίας διατηρεί την πίεση αυτόματα αναρρόφησης της αντλίας προλαμβάνοντας την πτώση πίεσης κάτω από ένα προκαθορισμένο ελάχιστο σημείο.