Βαλβίδες Ελέγχου ηλεκτρικές/υδραυλικές

Βαλβίδες Ελέγχου ηλεκτρικές/υδραυλικές
Ποσότητα:

Οι ηλεκτρικές/ υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου ανοίγουν αυτόματα ώστε να επιτρέψουν την είσοδο του νερού μέσα από την κύρια σωλήνωση, όταν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ενεργοποιείται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές σε φρέσκο ή θαλασσινό νερό, ανάλογα με τα επιλεγμένα υλικά κατασκευής.