Βαλβίδες Ελέγχου μείωσης πιέσεως

Βαλβίδες Ελέγχου μείωσης πιέσεως
Ποσότητα:

Η βαλβίδα μείωσης πιέσεως χρησιμοποιείται για τη μείωση μεγαλύτερης πίεσης σε μία μικρότερη, πιο εύχρηστη στον κρεντικό σωλήνα του δικτύου νερού του κτιρίου ώστε να χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές που απαιτείται.