Δείκτες Στάθμης Απομακρυσμένης Ένδειξης

Δείκτες Στάθμης Απομακρυσμένης Ένδειξης
Ποσότητα:
Δείκτες με ποτενσιόμετρα ή πομπούς με βρόχο για απομακρυσμένη ένδειξη ή παρακολούθηση. Διατίθενται βαθμονομημένες ενδείξεις τοποθέτησης πάνελ, καθώς και μια σειρά συναγερμών επιπέδου στάθμης, ελέγχου αντλίας και μονάδων ελέγχου ηχητικού / οπτικού συναγερμού.