Δείκτες Στάθμης για Δεξαμενές Υγρής Αμμωνίας (NH3)

Δείκτες Στάθμης για Δεξαμενές Υγρής Αμμωνίας (NH3)
Ποσότητα:

Εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα στιλβωμένα μηχανικώς για εφαρμογές υψηλής καθαρότητας.

Απομακρυσμένη ένδειξη και επιλογές για ενσωματωμένους διακόπτες επιπέδου στάθμης.