Δείκτες Στάθμης για ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες

Δείκτες Στάθμης για ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες
Ποσότητα:

Δείκτες Στάθμης με πλωτήρα και μαγνητική σύζευξη από ανοξείδωτο χάλυβα 316, τόσο για στατικές όσο και για κινητές εφαρμογές.