Δείκτες Στάθμης με ενσωματωμένους Διακόπτες

Δείκτες Στάθμης με ενσωματωμένους Διακόπτες
Ποσότητα:

Δείκτες Στάθμης με έως και 5 μικροδιακόπτες, για συναγερμούς υψηλών ή χαμηλών επίπεδων στάθμης και για έλεγχο εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας της αντλίας.

Οι τυποποιημένες εφαρμογές περιλαμβάνουν αποθήκευση χύδην πετρελαίου και δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης, ένδειξη και συναγερμό στάθμης σε μετασχηματιστές, δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Διατίθενται σε δύο τύπους για μεγάλες και μικρές δεξαμενές.