Φυγοκεντρικές Αντλίες Οριζόντιας Μαγνητικής Μετάδοσης Κίνησης

Φυγοκεντρικές Αντλίες Οριζόντιας Μαγνητικής Μετάδοσης Κίνησης
Ποσότητα:

Απλές και ευέλικτες, οι φυγοκεντρικές αντλίες οριζόντιας μαγνητικής μετάδοσης κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με χημικά εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο εξωτερικής διαρροής. Χάρη στη μαγνητική τους σύζευξη (μετάδοση πραγματοποιείται μέσω αντίθετων μαγνητών) και στην απουσία μηχανικών στυπειοθλιπτών, αυτός ο τύπος της αντλίας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία και τη μικρότερη δυνατή συντήρηση. Η σύνδεση του κινητήρα με την αντλία γίνεται με ζεύγος μαγνητών: ο μαγνήτης του άξονα του κινητήρα μεταδίδει περιστροφική κίνηση στον άλλο μαγνήτη που είναι συνδεδεμένος με τον πτερωτή. Τα υγρά που αντλούνται πρέπει απαραιτήτως να είναι καθαρά, χωρίς την παρουσία αιωρούμενων στερεών.

Διατίθενται σε ευρεία ποικιλία μοντέλων (και ΑΤΕX), και χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις: ραδιενεργά υγρά, εύφλεκτα, τοξικά ή για άντληση διαλυτών. Τα υγρά πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς στερεά σώματα ή αιωρήματα.                                                     

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Υλικά κατασκευής: PP, PVDF, AISI 316
  • Σχεδίαση: Κλείστου τύπου
  • Σπείρωμα: σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 68.
  • Πλάκα στήριξης: σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 2501.
  • Διαφορετικοί τύποι κινητήρων. Ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία κατόπιν αιτήματος
  • Μέγιστο ιξώδες: 200 cSt