Ρυθμιστικές Βαλβίδες Πίεσης

Ρυθμιστικές Βαλβίδες Πίεσης
Ποσότητα:

Η Βαλβίδα Μείωσης Πίεσης / Ρύθμιστική Βαλβίδα Πίεσης (PRV) έχει σχεδιαστεί για να μειώνει ή να ρυθμίζει την πίεση ενός αγωγού ή σύστηματος σωλήνων.

Διατιθενται διάφορα μοντέλα κατάλληλα για ατμό, αέριο και υγρά, σε διαφορετικά υλικά και εύρη πίεσης.