Σύστημα Πρόληψης Υπερχείλισης

Σύστημα Πρόληψης Υπερχείλισης
Ποσότητα:

Το Σύστημα Πρόληψης Υπερχείλισης ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοελέγχου ταχείας απόκρισης για την αποφυγή της υπερπλήρωσης των διαμερισμάτων πετρελαιοφόρων βυτιοφόρων που φορτώνονται από τον πυθμένα. Εάν το Σύστημα Πρόληψης Υπερχείλισης εντοπίσει υπερπλήρωση, θα σταματήσει τη ροή, αποτρέποντας τη διαρροή.

Έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού EN 13922, API RP-1004.