Συστήματα Αγκίστρωσης Εύκαμπτων Σωλήνων

Συστήματα Αγκίστρωσης Εύκαμπτων Σωλήνων
Ποσότητα:

Τα συστήματα αγκίστρωσης και μεταφοράς σωλήνων είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τον ασφαλή χειρισμό και την εγκατάσταση των συστημάτων εύκαμπτων σωλήνων, με βάση παράγοντες όπως οι επιτρεπόμενες ακτίνες κάμψης, η εφελκυστική φόρτιση, οι απαιτήσεις δυναμικής φόρτωσης και χειρισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε μεταφορείς, κυλίνδρους, σφιγκτήρες και υποστηρίγματα για να διευκολύνουμε την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.