Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών

Νέο Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών
Ποσότητα:

Ταινίες Μέτρησης Στάθμης για όλες τις εφαρμογές εμβάπτισης δεξαμενών - για ακριβή μέτρηση του περιεχόμενου της δεξαμενής. Υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένες από χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς και από λευκό ελασματοποιημένο χάλυβα.

Επιπλέον, προμηθεύουμε βάρη από ορείχαλκο και ανοξείδωτο ατσάλι, μετρητικές ταινίες δεξαμενών σύμφωνα με τις προδιαγραφές IPM και μετρητές ηλεκτρικής επαφής.