Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών με Καλώδιο Γείωσης

Νέο Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών με Καλώδιο Γείωσης
Ποσότητα:

Ταινίες Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών με καλώδιο γείωσης για την αποφυγή του στατικού ηλεκτρισμού κατά τη μέτρηση όλων των πτητικών ή εύφλεκτων υγρών.