Ταχυσύνδεσμοι "Dry Disconnect Couplings"

Ταχυσύνδεσμοι "Dry Disconnect Couplings"
Ποσότητα:

Οι Ταχυσύνδεσμοι "Dry Disconnetc Couplings", αναφερόμενοι επίσης και ως "dry break couplings" και "dry break couplers", είναι σχεδιασμένοι για τη γρήγορη και χωρίς διαρροές σύνδεση και αποσύνδεση εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών.

DDCouplings μπορούν να βρεθούν σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπως ο χειρισμός τοξικών χημικών ουσιών, αερίων, καυσίμων κ.λπ. για μεταφορά καθαρού νερού. Λόγω του ευρέως φάσματος των υλικών, των τύπων συνδέσεων και στεγάνωσης είναι ευέλικτοι για να ταιριάζουν σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Ο σχεδιασμός αυτόματης στεγάνωσης (σφράγισης) των DDCouplings εγγυάται τόσο το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας όσο και τον ταχύτερο τρόπο σύνδεσης και αποσύνδεσης.

Οι Ταχυσύνδεσμοι DDCouplings διατίθενται σε μεγέθη από ¾ ""έως και 6"" και σε μεγάλη ποικιλία υλικών και στεγάνωσης ώστε να αποτελούν τη δεδομένη επιλογή για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή.