Ταχυσύνδεσμοι “Dry Gas Couplings”

Ταχυσύνδεσμοι “Dry Gas Couplings”
Ποσότητα:

Ο ταχυσύνδεσμος “Dry Gas Coupling” έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή και γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων και των βραχιόνων φόρτωσης σε βυτιοφόρα, δεξαμενές τραίνων και δοχεία δεξαμενών, ώστε να μην υπάρχει διαρροή. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια στη διαδικασία φόρτωσης επικίνδυνων υγρών. 

Κατάλληλος για το χειρισμό μιας σειράς εφαρμογών LPG - Προπάνιο και Βουτάνιο, ο ταχυσύνδεσμος “Dry Gas Coupling” είναι χρήσιμος και για άλλες εφαρμογές με παρόμοιες απαιτήσεις. Ο στιβαρός σχεδιασμός και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας εξασφαλίζουν ασφαλή και συχνή χρήση σε μακροπρόθεσμη βάση. Αυτό προστατεύει το περιβάλλον και τα μέσα χειρισμού και μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ένας σπονδυλωτός σχεδιασμός με πολλές προαιρετικές δυνατότητες καθιστά δυνατή την εξεύρεση μεμονωμένων λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δικής σας εφαρμογής.

Ταχυσύνδεσμοι “Dry Gas Coupling” χρησιμοποιούνται σε σημεία μεταφοράς υγρών ή ατμών/αερίων όπου δεν θέλετε να υπάρχει απώλεια προϊόντος. Η χρήση ταχυσυνδέσμων “Dry Gas Couplings” μειώνει τους κινδύνους που συνήθως παρατηρούνται κατά το χειρισμό/ επεξεργασία του υγραερίου (LPG).