Ταχυσύνδεσμοι Aσφαλείας (Break-away)

Ταχυσύνδεσμοι Aσφαλείας (Break-away)
Ποσότητα:

Οι ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break-away) χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη φόρτωση και για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων από την επελευθέρωση του προϊόντος.

Οι ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break away) έχουν ένα προκαθορισμένο σημείο στο οποίο σπάνε τα δύο μέρη από τα οποία αποτελούνται και οι εσωτερικές βαλβίδες που διαθέτουν αυτόματο κλείσιμο θα κλείσουν θα κλείσουν αυτόματα και στις δύο πλευρές. Αυτό σε μακροχρόνιο πλαίσιο ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής φόρτωσης, μειώνει το κόστος, προστατεύει τον εξοπλισμό και το περιβάλλον.

Οι  ταχυσύνδεσμοι ασφαλείας (break-away) είναι διαθέσιμοι σε δύο τύπους, για βιομηχανία και για ναυτιλία.

Εφαρμογές

  • Υγρά αέρια
  • Χημικές ουσίες και υδρογονάνθρακες
  • Πετρέλαιο και πετροχημικά
  • Θαλάσσια και υπεράκτια
  • Εξειδικευμένες εφαρμογές