ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Ποσότητα:

H Inox Style Κυριάκου Θ. Ιωάννης αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων ανοξείδωτων σωληνώσεων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών τα οποία αφορούν τη Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος κα τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών. Για περισσότερα από 30 χρόνια η Inox Style κατασκευάζει και τοποθετεί ανοξείδωτα δικτυα σωληνωσεων σε οποιονδήποτε χώρο παραγωγής, ακόμα και στον πιο απαιτητικό και ιδιόρρυθμο. Η μελέτη και η κατασκευή γίνονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις τρέχουσες καλές κατασκευαστικές πρακτικές (cGMP).

 

H Inox Style προσφέρει λύσεις στη Βιομηχανία σχετικές με τα δικτυα σωληνωσεων οι οποίες ενδεικτικά αφορούν:

  • Δίκτυα μεταφοράς γάλακτος και λοιπών προϊόντων
  • Μεταφορά  Ά Υλών και τελικών προϊόντων
  • Δικτυα Σωληνωσεων στα οποία απαιτείται χαμηλή Τραχύτητα Ra εσωτερικών επιφανειών
  • Δίκτυα Ατμού
  • Δίκτυα Πιέσεως
  • Δικτυα απιονισμενου νερου
  • Τροποποιήσεις ήδη υπαρχόντων δικτύων ή αντικατάσταση τμημάτων αυτών
  • Σύνδεση μηχανημάτων και εξοπλισμών με τα υπάρχοντα δίκτυα του εργοστασίου
  • Αποτύπωση και σχεδίαση διαγραμμάτων P&ID