Συστήματα Ανάμειξης

Συστήματα Ανάμειξης
Ποσότητα:

Τα συστήματα ανάμειξης είναι σχεδιασμένα για την ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων υγρών.

Ένα σύστημα ανάμειξης μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη μονάδα ή σε συνεργασία με κάποιο κεντρικό σύστημα.

Ένα σύστημα ανάμειξης μπορεί να περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

-     Δεξαμενή αποθήκευσης

-     Αντλία

-     Μετρητή ροής

-     Φίλτρο

-     Βαλβίδα ελέγχου

-     Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και υπερπίεσης

Συστήματα ανάμειξης χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες βιομηχανίες :

  • Πετρελαιοειδών
  • Χημικών
  • Χρωμάτων
  • Τροφίμων
  • Ναυτιλία