Σύστημα βραχιόνων φόρτωσης από τον πυθμένα

Σύστημα βραχιόνων φόρτωσης από τον πυθμένα
Ποσότητα:

Το σύστημα βραχιόνων φόρτωσης από τον πυθμένα "Bottom Loading Station" είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτωση υγρών όπου η επιστροφή των ατμών είναι απαραίτητη.
Είναι κατάλληλο για φόρτωση /εκφόρτωση από τον πυθμένα οδικών και σιδηροδρομικών βυτιοφοόρων με φλάντζα σύνδεσης ή  ταχυσύνδεσμο.
Ο βραχίονας φόρτωσης έχει μεγάλη εμβέλεια και είναι κατάλληλο γι εφαρμογές όπου η φλάντζα σύνδεσης δεν μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια.