Βραχίονας φόρτωσης με σύστημα ανάκτησης ατμών

Βραχίονας φόρτωσης με σύστημα ανάκτησης ατμών
Ποσότητα:

Βραχίονες φόρτωσης με σύστημα ανάκτησης ατμών χρησιμοποιούνται για υδρογονάνθρακές (πχ βενζίνη), τοξίκα και επιθετικά υγρά.
Δύο βραχίονες που συνδέονται μαζί σχηματίζουν ένα νέο βραχίονα φόρτωσης. Όλες οι κινήσεις εκτελούνται παράλληλα.Τα πλεονεκτήματά του:
Μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μόνο βραχίονας φόρτωσης δηλαδή είναι ιδαίτερα ευέλικτο. Με τη φόρτωση με το σύστημα ανάτησης ατμών, οι ατμοί του προϊόντος θα ανακτηθούν μέσω του βραχίονα φόρτωσης. Αυτό βελτιώνει την κερδοφορία του σταθμού φόρτωσης, επειδή το προϊόν που εξατμίζεται μπορεί να ανακτηθεί και δεν ρύπαινει το περιβάλλον.Με τη φόρτωση με σφραγισμένες ανθρωποθύριδες ένα υψηλό επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται και για τους δύο, το χρήστη και το περιβάλλον.