Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών - Coupler

Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών - Coupler
Ποσότητα:

Ο ταχυσύνδεσμος ανάκτησης ατμών είναι ειδικά σχεδιασμένος για να επιτρέπει υψηλά ποσοστά μεταφοράς ατμών με απρόσκοπτη ροή από το βυτιοφόρο πίσω στο σταθμό φόρτωσης.