Μικροφίλτρα Καυσίμων

Μικροφίλτρα Καυσίμων
Ποσότητα:

Τα κάθετα ή οριζόντια μικροφίλτρα είναι δοχεία σχεδιασμένα να απομακρύνουν τη βρωμιά από τα καύσιμα στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις καυσίμων. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως προφίλτρα για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των στοιχείων φίλτρου των φιλτροδιαχωριστών. Τα στοιχεία φίλτρων τους είναι Pleated Media Filter,  EI 1590 Qualified Microfilters, Fiberglass, Commissioning Cartridges.