Δείκτες Υψηλής Πίεσης για LPG & άλλες Δεξαμενές Αποθήκευσης Χημικών υπό πίεση

Δείκτες Υψηλής Πίεσης για LPG & άλλες Δεξαμενές Αποθήκευσης Χημικών υπό πίεση
Ποσότητα:

Σειρά Δεικτών υψηλής πίεσης για LPG και άλλες δεξαμενές αποθήκευσης χημικών υπό πίεση.

Οι Δείκτες άμεσης και απομακρυσμένης ένδειξης διατίθενται με προαιρετικούς ενσωματωμένους διακόπτες συναγερμού. Η μαγνητική σύζευξη μέσω της φλάντζας του δείκτη επιτρέπει την αφαίρεση ή την τροποποίηση του εμπρόσθιου άκρου του δείκτη ενώ το δοχείο (σκάφος/μονάδα) βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.