Ταχυσύνδεσμοι “Cryogenic Breakaway Couplings”

Ταχυσύνδεσμοι “Cryogenic Breakaway Couplings”
Ποσότητα:

Οι εσωτερικές βαλβίδες των ταχυσυνδέσμων “Cryogenic Breakaway Coupling” κλείνουν αμέσως τη ροή και στα δύο μισά του ταχυσυνδέσμου και έτσι αποτρέπουν τα ατυχήματα και την ανεπιθύμητη διαρροή του προϊόντος. Εγκαθίστανται σε σταθερά σημεία όπως manifolds, αγωγούς σωληνώσεων και depots ή σε εύκαμπτους σωλήνες.

Πλεονεκτήματα

 • Παθητική ασφάλεια από καταστάσεις όπου ένας εύκαμπτος σωλήνας ή βραχίονας φόρτωσης μπορεί να υποβληθεί σε τυχαία υψηλά φορτία
 • Aπλός μηχανισμός και χωρίς χαλαρά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χαθούν μετά την αποσύνδεση
 • Λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα ασφαλείας κλεισίματος και δεν απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
 • Υψηλή παροχή / χαμηλή πτώση πίεσης
 • Δεν υπάρχει απώλεια προϊόντος
 • Ελαφρύς και στιβαρός σχεδιασμός
 • Διαθέσιμο με φλάντζες ANSI / EN ή με σπείρωμα (θηλυκό NPT)

Εφαρμογές

 • Άδειασμα δοχείων δεξαμενών 
 • Δεξαμενές καυσίμων / Πετρελεύσεις
 • Φόρτωση/εκφόρτωση βυτιοφόρων, σιδηροδρομικών δεξαμενών, πετρελεύσεις και δεξαμενόπλοιων
 • Γραμμές ανάκτησης ατμών